Kotiseutuarkisto

Tietoja Juuasta

Nimi: TIETOJA JUUASTA

Aikarajaus: 1951 – 1998

Maantieteellinen toiminta alue: Juuan kunta

Historia:
Tietoja Juuasta kansio keskittyy kolmeen erilaiseen tietolähteeseen.

1. Takkavalkea
Juuan kunnallisen keskikoulun oppilaskunnan kotiseutukerhon julkaisema. Takkavalkea on julkaistu v. 1951, se keskittyy Juuan paikallisiin olosuhteisiin, historiaan ja ympäristöön. Julkaisun alussa todetaankin ”Joka ei vanhaa tajua, se ei uuttakaan ymmärrä ”. Lisäksi todetaan että, kotiseututyön eteenpäin viemiseksi pitäisi perustaa erikoinen ”Juuka Seura”.

2. Kvalitatiivinen tutkimus Juuasta
Juuka muutoksen kynnyksellä – kvalitatiivinen taajamatutkimus Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä tarkastelee eri ihmisryhmien käsityksiä ja taustamotiiveja heidän omista lähtökohdistaan käsin. Tutkimustietoa kerätään, joko haastatteluin tai ryhmä- keskusteluin. Kvalitatiivinen tutkimus tuottaa ongelma-alueesta laaja – alaisen ja mahdollisen syvällisen käsityksen. Se vastaakin kysymykseen miksi ihmiset kokevat tietyllä tavalla. Tutkimukseen osallistui 3 keskusteluryhmää 1.(Nuoret 16-22 v.) 2.(Aikuiset 28-45-v.) ja 3.(Yrittäjät 28-56 v.). Näiltä ryhmiltä tuli paljon suoria ja rehellisiä lausuntoja Juuasta, jopa hieman humoristisia, mutta realistisia.

3. Kirjasta: Oma kuntanne
Kirjassa kerrotaan Juuasta. Juuka on 7000 asukkaan kunta, jonka merkittävät nähtävyydet ovat Puu-Juuka , kirkko v. 1782 ja Paalasmaan saari. Paalasmaan kauppias kertoo lopettamisensyitä sanoen ” Turistit tuop ruuvat tullessaan, paikalliset ottavat Pielisestä kallaa, metästä marjat ja omasta maasta potut. Mitä ne sitten enneen meiltä tarvihtoo, kaljoo ja maitova”. Kylällä ollaan muutenkin passiivisia yhteisten asioiden hoidossa. Viimeksikin kokouksessa oli läsnä vain 5 kyläläistä. Samanlainen tilanne on Kolilla. Tarmo-ketjun valintamyymälän ikkunassa on lappu, jossa kaupan väki kertoo ”yrittäneensä kaikkensa, mutta sekään ei riittänyt”. Lopputoteamus kaikesta on: Pohjois-Karjalan aamu valkenee, vain vähän unisuutta, paljon halua olla valpas ja kuitenkin melko vähäinen kiinnostus mihinkään. Ehkä tämä kuvaa myös aamuista Pohjois-Karjalaa.

Käyttörajoitus: Ei käyttörajoitusa

ARKISTOMERKKI: 1670, 1672, 1673

HYLLY: II

SISÄLLYS:

U. MUUT ASIAKIRJAT
Ua. Juuan kunnallisen keskikoulun oppilaskunnan kotiseutukerhon v. 1951 julkaisema Takkavalkea 32 kpl
Ub. Juuka muutoksen kynnyksellä – kvalitatiivinen taajamatutkimus: Riitta Väkeväinen 44 sivua
Uc. Oma kuntanne kirjasta – Juuka 6 sivua, 4 kpl

HUOMAUTUKSIA: Kaikki asiakirjat ovat kopioita.