Kotiseutuarkisto

Kestikievari ja Majatalot

Nimi: KESTIKIEVARIT JA MAJATALOT

Aikarajaus: 1881-1920

Maantieteellinen toiminta alue: Juuan pitäjässä

Historia:
Perustan asetti 1649 kestikievarijärjestys, jota tarkennettiin 1734 lainpykälillä. Kestikievaritoiminnan edeltäjä oli ns. Håll Långd -järjestelmä, jossa matkustajien ja postinkuljetusvelvollisuus kuului manttaaliomistajille. Vuorollaan kunkin manttaaliomistajan oli toimitettava miehiä ja hevosia kestikievariin. Päivien lukumäärä määräytyi manttaalin suuruudesta. Läänin kuvernööri (Juuka kuului Kuopion lääniin) valvoi kievarilaitoksen toimintaa ja uskoi kyydinpidon ja kievarinpidon viideksi vuodeksi kerrallaan.
Luettelo kyytivelvollisista kuulutettiin kirkossa. Jo hollien aikana oli määrätty majatalojen ja kestikievarien paikat, majatalojen välimatkat ja kyydin pitovuorot. Järjestelmä lakkautui v.1883, kun velvollisuuden hoitaminen kävi yksityisille talonpojille raskaaksi.
Tämän jälkeen siirryttiin kestikievarijärjestelmään, jonka kustannuksista vastasi kunta. Majatalon kestikievarinpito-oikeus myytiin huutokaupalla kunnantalolla kolmen vuoden välein. Alimman tarjouksen esittäjä sai oikeuden, kuitenkin vasta kun lääninhallitus oli hänet hyväksynyt. Kestikievarinpito-oikeudet annettiin vain varakkaille talollisille, jotka tehtävänsä pystyivät varmasti myös suorittamaan. Juuan kunnanvaltuusto käsitteli majatalonpitäjä oikeuksia tiettävästi viimeisen kerran 10.12.1919 pidetyssä kokouksessaan. Huutokauppa oli pidetty 24.11.1919. Käsittely tapahtui voimassa olevan kyytilain tarkoittamasta syystä ja ruununnimismiehen virkakirjeen 18.11.1919 perusteella.
Valtuusto päätti majatalon hoidon ja kyydityksen vuosiksi 1920 -22 ja -23 Juuan kunnassa puoltaa seuraaville henkilöille: Vuokossa T. Pennaselle, Juuassa P. Lindbladille, Nunnanlahdessa S. Martikaiselle, Ahmovaarassa A. Turuselle, Vaikossa J. Kakkiselle, Raholanvaarassa J. Kettuselle, Timovaarassa P. Ryynäselle, Paalasmaassa A. Kuirille.

Luovutustiedot: Pauli Repo

Käyttörajoitus: Käyttörajoitus

ARKISTOMERKKI: 148

HYLLY: II

SISÄLLYS:

C. PÖYTÄKIRJAT
Ca. Kunnanvaltuuston varsinaisesta kokouksesta 10.12.1919

U. MUUT ASIAKIRJAT
Ua Håll Långd, Juuka Socken 1881 12 sivua ruotsinkielellä
Ub Karjalan sanomat lehtikuulutus, 1910
Uc Karjalainen, Ville Inkisen haastattelu 16.08.1980
Ud Juho Kallisen haastattelu, Kievarin kyytipoikana 1925 2 sivua
Ue Antti Kortelaisen muistelmia, kyytipoikana Harassa 1 sivu
Uf Pauli Revon muistiinpanoja, 8 sivua
Ug Hirn,Sven & Markkanen Erkki: Tuhansien järvien maa.Suomen matkailun historia. 3 sivua
Uh Vaarojen Sanomat, 11.09.1978 Kestikievari oli kulkevaisten koti

HUOMAUTUKSIA:
Håll Långd, Juuka Socken 12 sivua ovat kopioita
Suomen matkailun historia 3 sivua ovat kopioita