Kotiseutuarkisto

Juukalaista paikannimistöä

Nimi: JUUKALAISTA PAIKANNIMISTÖÄ

Aikarajaus: 1767–1987

Maantieteellinen toiminta alue: Juuan kunta

Historia:
Aineisto sisältää paljon paikannimistöä Juuasta ja lähiympäristöstä. Erityisesti vaara nimisistä paikoista joista on paljon paikannimiluetteloita tai lehtileikkeitä. Myös on historiallista ja kielitieteellisesti tutkittua nimistöä sekä vanhaa jo pois jäänyttä Karjalais – Lappalaisperäistä nimistöä. Aineistossa on kotimaisen kielten tutkimuskeskuksen kirjeitä, joissa hieman ohjeita miten paikannimiä kerätään. On myös joitain paikannimiluetteloita tehty suoraan karttojen perusteella, kun taas joitain on muistinvaraisesti tuotu esille. Aineistossa runsaasti kirjeitä, nimiluetteloita ja kopioita.
Luovutustiedot: Pauli Repo

Käyttörajoitus: HUOM! Osittain käyttörajoitettu!

ARKISTOMERKKI: 437

SISÄLLYS:

F. KIRJEISTÖ
Fa. Saapuneet kirjeet 8 kpl
Fb. Lähetetyt kirjeet 1 kpl

U. MUUT ASIAKIRJAT
Ua. Paikannimiluetteloita 8 sivua
Ub. Lehtileikkeitä paikannimistä 11 kpl
-sisältää kopion Neuvosto-Karjala lehdestä
-aihe ”Paikannimet kertovat”
Uc. KOPIOITA Historiallisesti ja kielitieteellisesti tutkittua
nimistöä.Vanhaa paikannimistöä Juuasta 11 kpl
Ud. Vanhaa jo poisjäänyttä Karjalais–ja Lappalaisperäistä
nimistöä 7 sivua
Ue. Kartan pohjalta tehty luettelo Juuan vaaroista
Luettelosta löytyy kylät ja talotkin vaarojen kohdalta 5 sivua
Uf . Vanhat luettelot, siitä mitä sisältävät 2 kpl
Luettelo suurimmista paikannimien kerääjistä 1 kpl
Keräyksessä saatuja paikannimiä 18 kpl

HUOMAUTUKSIA:
7 erinlaista osaa aineistosta