Juuka-seura

Toimikunnat

Arkistotoimikunta 2021

Juuan Kotiseutuarkistossa tehtävää työtä ja sen toimintaa valvoo ja ohjaa arkistotoimikunta.

 • Eija Meriläinen
 • Sinikka Väyrynen
 • Marja Åhlberg
 • Tiina Härkin, Juuan kunnan edustaja
 • Iina Aaltonen, Juuan kunnan edustaja
 • Pasi Karjalainen, sihteeri

Ellinpäivätoimikunta 2021

Juuan kotiseutuviikon, Ellinpäivien, suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Juuan kunnan kulttuuritoimen kanssa vastaa Ellinpäivätoimikunta.

 • Iina Aaltonen
 • Jarmo Kallinen
 • Seppo Kettunen
 • Eija Meriläinen
 • Ritva Paananen
 • Jaana Väyrynen
 • Pasi Karjalainen, sihteeri

Museo- ja kansanperinnetoimikunta 2021

Museotoimintaa johtaa sekä aineellista että aineetonta perinnettä vaalii museo- ja kansanperinnetoimikunta, joka tekee Juuka-seuran hallitukselle esityksiä ja suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.

 • Seppo Kettunen
 • Ari Koivuselkä
 • Arvo Kortelainen
 • Mauri Kukkonen
 • Pekka Kukkonen
 • Merja Kärkkäinen
 • Kastehelmi Miettinen
 • Tuula Soininen
 • Pasi Karjalainen, sihteeri

Hanketoimikunta 2021

Juuka-seuran kehittämishankkeita ohjaa ja niihin ulkopuorista rahoitusta etsii ja hakee hanketoimikunta. 

 • Pirjo Hämynen
 • Seppo Kettunen
 • Merja Kärkkäinen
 • Eija Meriläinen

Luonto- ja ympäristötoimikunta 2021

Luonto- ja ympäristötoimikunta seuraa ympäristön käyttöä Juuassa, inventoi juukalaista luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä järjestää luontoretkiä.

 • Pentti Kallinen
 • Liisa Kortelainen
 • Hannu Lehtoranta
 • Väinö Maksimainen
 • Heidi Tanskanen
 • Pasi Karjalainen, sihteeri