Juuka-seura

Toimikunnat

Arkistotoimikunta 2024

Juuan Kotiseutuarkistossa tehtävää työtä ja sen toimintaa valvoo ja ohjaa arkistotoimikunta.

 • Eija Meriläinen,  .
 • Kaija Mattila
 • Marja Åhlberg
 • Juuan kunnan edustaja
 • Juuan kunnan edustaja

Ellinpäivätoimikunta 2024

Juuan kotiseutuviikon, Ellinpäivien, suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Juuan kunnan kulttuuritoimen kanssa vastaa Ellinpäivätoimikunta.

 • Iina Aaltonen 
 • Jarmo Kallinen
 • Kaija Mattila
 • Eija Meriläinen
 • Ritva Paananen
 • Kirsti Puhakka, Juuan Elli 2023
 • Jaana Väyrynen

Museo- ja kansanperinnetoimikunta 2024

Museotoimintaa johtaa sekä aineellista että aineetonta perinnettä vaalii museo- ja kansanperinnetoimikunta, joka tekee Juuka-seuran hallitukselle esityksiä ja suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.

 • Ari Koivuselkä
 • Arvo Kortelainen
 • Pekka Kukkonen
 • Kaija Mattila
 • Kyösti Nykänen
 • Hannu Päivinen

Hanketoimikunta 2024

Juuka-seuran kehittämishankkeita ohjaa ja niihin ulkopuolista rahoitusta etsii ja hakee hanketoimikunta. 

 • Tuula Ikonen-Graafmans
 • Merja Kärkkäinen
 • Kaija Mattila
 • Eija Meriläinen
 • Reetta Nenonen
 • Kyllikki Väyrynen

Kiinteistötoimikunta 2024

Juuan Kotiseututalon ylläpidosta huolehtii kiinteistötoimikunta.

 • Jarmo Kallinen
 • Mauri Kukkonen
 • Reetta Nenonen
 • Väinöä Maksimainen

Luonto- ja ympäristötoimikunta 2024

Luonto- ja ympäristötoimikunta seuraa ympäristön käyttöä Juuassa, inventoi juukalaista luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä järjestää luontoretkiä.

 • Pentti Kallinen
 • Liisa Kortelainen
 • Hannu Lehtoranta
 • Väinö Maksimainen

Taloustoimikunta 2024

Taloustoimikunta seuraa Juuka-seuran taloutta.
 
 • Kai Iiskola
 • Mauri Kukkonen
 • Kaija Mattila
 • Eija Meriläinen
 • Reetta Nenonen
 • Väinö Maksimainen

Matkailutoimikunta 2024

Matkailutoimikunta edistää Juuan alueen matkailua yhteistyössä Kolin Matkailu Oy:n ja muiden alueen matkailutoimijoiden kanssa.
 
 • Kai Iiskola
 • Tuula Ikonen-Graafmans 
 • Kaija Mattila           
 • Eija Meriläinen
 • Jukka-Pekka Nykyri   

233K44K