Juuka-seura

Hallitus

Juuka-seuran toimintaa ja kehitystyötä johtavat syyskokouksen valitsema hallitus ja toiminnanjohtaja, jotka vastaavat myös yleisten kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana päättämään kulloinkin ajankohtaisista asioista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja talouden seurannasta.

Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa eri tehtävien hoitoa varten tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.


Hallitus 2023

  • Kai Iiskola, puheenjohtaja
  • Eija Meriläinen, varapuheenjohtaja
  • Pirjo Hämynen
  • Jarmo Kallinen
  • Mauri Kukkonen
  • Kaija Mattila
  • Väinö Maksimainen
  • Anna-Liisa Nykyri
  • Kyllikki Väyrynen
  • toiminnanjohtaja Pasi Karjalainen, sihteeri