Juuka-seura

Hallitus

Juuka-seuran toimintaa ja kehitystyötä johtavat syyskokouksen valitsema hallitus ja toiminnanjohtaja, jotka vastaavat myös yleisten kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana päättämään kulloinkin ajankohtaisista asioista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja talouden seurannasta.

Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa eri tehtävien hoitoa varten tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.


Hallitus 2024

  • Kai Iiskola, puheenjohtaja
  • Eija Meriläinen, varapuheenjohtaja
  • Pirjo Hämynen
  • Pentti Kallinen
  • Mauri Kukkonen
  • Väinö Maksimainen
  • Kaija Mattila
  • Reetta Nenonen
  • Anna-Liisa Nykyri
  • toiminnanjohtaja Pasi Karjalainen, sihteeri