Hallitus

Juuka-seuran toimintaa ja kehitystyötä johtavat syyskokouksen valitsema hallitus ja toiminnanjohtaja, jotka vastaavat myös yleisten kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana päättämään kulloinkin ajankohtaisista asioista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja talouden seurannasta.

Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa eri tehtävien hoitoa varten tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.

Hallitus 2018

  • Pekka Pietiäinen, puheenjohtaja
  • Eija Meriläinen, varapuheenjohtaja
  • Seppo Kettunen
  • Ari Koivuselkä
  • Seppo Lehikoinen
  • Kastehelmi Miettinen
  • Kaisa Nykyri
  • Päivi Puhakka
  • Sinikka Väyrynen
  • toiminnanjohtaja Pasi Karjalainen, sihteeri