Juuka-seura

Juuka-seura

Juuka-seura on perustettu vuonna 1966 ja sen kotipaikka on Juuka.

Myllysaunan katon lai Kesäkuussa 2020 hyväksytyn sääntömuutoksen myötä Juuka-seuran jäsenyyttä ei ole sidottu enää Juukaan, vaan varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttäneet henkilöt ja kannattajajäseniksi oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät seuran tarkoitusperät ja säännöt. Yhdistyksen tarkoituksena on:
 • kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
 • elinympäristön laadun parantaminen
 • ihmisten viihtyvyyden lisääminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen
 • kotiseutuhengen ylläpitäminen
 • omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
 • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
 • harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,
 • harjoittaa museo- ja paikallista kotiseutuarkistotoimintaa,
 • ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminalle tarpeellisia tiloja,
 • järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
 • järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
 • toimii yhteistyössä Suomen kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jäsenmäärä oli vuoden 2021  alussa 218 henkilöä.

Perinteitä vaaliva yhdistys

Juuka-seuran keskeisinä toimintamuotoina ovat edelleen museotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, kotiseutuarkiston kartuttaminen sekä kotiseutupäivien, Ellinpäivien järjestäminen.

Kotiseutuarkisto on yhteistä omaisuuttamme, jota vaalitaan suurella kotiseuturakkaudella. Juuan kotiseutuarkisto on laatuaan ensimmäisiä maassamme ja aivan ensimmäinen Pohjois-Karjalassa.Se on hyvin hoidettu ja jatkuvasti kehittyvä dokumentaariokeskus. Kotiseutuarkistoamme on pidetty tiennäyttäjänä niin läänissämme kuin myös koko maakunnassa.

Museot ja kansanperinne

Kansanperinteen tallentamiseen ja museoiden hoitoon on Juuka-seura myös kiinnittänyt paljon huomiota. Juuan museoiden kävijämäärä on viimevuosina noussut selvästi. Vuosittain museoihin käy tutustumassa noin 800-900 henkilöä. Museoilla on järjestetty perinnetyönäytöksiä, siellä on esitelty ennen uitoilla tarvittujen närelenkkien vääntöä, villan karstausta ja kehräystä, pärevasujen ja tuohikonttien valmistusta sekä voin kirnuamista. Myllymuseon uusi aittarakennus, uittoränni ja Rakkaudensilta kiehtovat niin paikallisia kuin turistejakin tutustumaan alueeseen.